Dodano obiekt do kolekcji Dodano obiekt do kolekcji
Wróć Wróć

Dyplom mistrzowski wydany Ludwice Humińskiej

wielu autorów

2 grudnia 1897

Prezentowany dwujęzyczny dyplom cechowy wystawiony został przez Zgromadzenie Krawców miasta Warszawy dla Ludwiki Humińskiej – córki Celestyna. Została ona uznana za podmistrzynię rzemiosła krawieckiego po ukończeniu nauki w rzemiośle krawieckim u pani Skwareckiej, zdaniu stosownych egzaminów oraz uiszczeniu opłaty.

Po tym wszystkim komisja egzaminacyjna rekomendowała nadanie Ludwice Humińskiej tytułu „podmistrzyni rzemiosła krawieckiego” oraz wpisanie jej do księgi mistrzowskiej Zgromadzenia Krawców miasta Warszawy. Taki wpis został uczyniony – nosił numer 571.

Od tego momentu Ludwika Humińska mogła otworzyć pracownię krawiecką, przyjmować uczennice i uczniów oraz brać udział w obradach Zgromadzenia Krawców.

Dokument podpisały trzy osoby: komisarz Urzędu Rzemieślniczego Magistratu Miasta Warszawy oraz starszy i podstarszy Zgromadzenia.

Dyplom powstał w Drukarni Braci Sierpińskich i Śniegockiego, która mieściła się przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie. Znalazły się na nim pieczęcie tuszowe dwujęzyczne – rosyjskie i polskie Zgromadzenia oraz znaczek opłaty skarbowej o wartości 80 kopiejek. Na druk tego dyplomu musiała wydać zgodę cenzura rosyjska – i na dokumencie zostało umieszczone takie pozwolenie z 1896 roku.

Sam dokument posiada także bogate zdobienia i ornamenty: ozdobną ramę z motywami roślinnymi i datami „1380” (upamiętniającymi powstanie Cechu Krawców miasta Starej Warszawy) i dwa kartusze herbowe: u góry z orłem carskim (dwugłowym), a u dołu z syreną.

Autor opisu: Rafał Radziwonka

Zespół Muzeum sukcesywnie opracowuje zbiory i stopniowo uzupełnia informacje o obiektach. Jeżeli jednak posiadasz dodatkową wiedzę na temat tego obiektu, prosimy, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mailowy kolekcje@muzeumwarszawy.pl.

Bibliografia

Zespół Muzeum sukcesywnie opracowuje zbiory i stopniowo uzupełnia informacje o obiektach. Jeżeli jednak posiadasz dodatkową wiedzę na temat tego obiektu, prosimy, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mailowy kolekcje@muzeumwarszawy.pl.