Dodano obiekt do kolekcji Dodano obiekt do kolekcji
Wróć Wróć

Widok Warszawy od strony Pragi

Friedrich Bernhard Werner, autorstwo nieznane

między 1751 a 1755

Zespół Muzeum sukcesywnie opracowuje zbiory i stopniowo uzupełnia informacje o obiektach. Jeżeli jednak posiadasz dodatkową wiedzę na temat tego obiektu, prosimy, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mailowy kolekcje@muzeumwarszawy.pl.

Tagi:

Sygnatury, napisy, inskrypcje

  • sygn. z lewej, u dołu pod legendą: F.B. Werner. del:
    z prawej, u dołu po legendą: Cum Gratia et Privilegio Sac: Caes: Majestatis. | Georg Balthasar Probst, Haeres Jer. Wolffy. exc. AV.
    u góry sceny, na wstędze napis: WARSOVIA.
    pod sceną objaśnienia do 26 wybranych obiektów, z lewej w języku łacińskim, z prawej w języku niemieckim: N. 1. Domus Venatoria. [...]

Bibliografia

  • Wardzińska K., Dawne widoki Warszawy, Warszawa 1958, s.27-29, poz. 16, il. 46; Popłonyk U., Widoki miast polskich Fryderyka Bernarda Wernera, w: Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, XIX, Warszawa 1975, s. 406-407; Popłonyk U., Panoramy miast według rysunków F. B. Wernera wydane przez oficynę Probstów w Augsburgu, w: Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie XXX, Warszawa 1986, poz. 46, s. 153, il 59; Album Warszawski. Obraz miasta w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, oprac. zbiorowe, red. J. Durko, Warszawa, 2000, poz. 95 na s. 114; Dobrzyniecki A., Kuś-Joachimiak H., Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, cz. II, Grafika, Wrocław 2014, poz. 24; Imago Poloniae: dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego, red. T. Niewodniczański, Warszawa 2002, t. II, s. 224, poz. K108/2 (il. błędnie K108/1);

Zespół Muzeum sukcesywnie opracowuje zbiory i stopniowo uzupełnia informacje o obiektach. Jeżeli jednak posiadasz dodatkową wiedzę na temat tego obiektu, prosimy, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mailowy kolekcje@muzeumwarszawy.pl.