Dodano obiekt do kolekcji Dodano obiekt do kolekcji
Wróć Wróć

Sygnatury, napisy, inskrypcje

  • sygn. na awersie, w prawym dolnym rogu sucha pieczęć: H. Poddębski. sygn. na rewersie pieczęć: ZBIORY H. PODDĘBSKIEGO | WARSZAWA, ZAJĘCZA 7. TEL. 756-39.| Miejscowość: [dopisek ołówkiem] Warszawa | Określenie:{dopisek ołówkiem] Filharmonja | ZE ZBIORÓW H. PODDĘBSKIEGO | Zastrzega się prawo autorskie | Rok:

Bibliografia

  • Dary i darczyńcy: 70 lat Muzeum Historycznego m. st. Warszawy: katalog wystawy jubileuszowej, grudzień 2006 - maj 2007, (kat. wyst.) Warszawa 2006, s. 411, poz. V/84/3;