Dodano obiekt do kolekcji Dodano obiekt do kolekcji
Wróć Wróć

Bibliografia

  • Wieczorkiewicz A., Dawna Warszawa, Warszawa 1937, s. 14; Warszawa w l. 1795-1864. Katalog ekspozycji, Warszawa 1960, kat. poz. 167; Sztuka warszawska, Warszawa 1962, s. 205, poz. 547 (bibliografia); Widoki architektoniczne w malarstwie polskim 1780-1880. Katalog wystawy, Warszawa 1964, s. 50, poz. 76; Marcin Zaleski 1796-1877. Wystawa monograficzna, oprac. Z. Nowak, (katalog wystawy) Muzeum Narodowe w Warszawie, grudzień 1983 - marzec 1984, Warszawa 1983, poz. A13, s. 53;