Dodano obiekt do kolekcji Dodano obiekt do kolekcji
Wróć Wróć

Znaczek pocztowy Poczty Polowej AK z Oddziału Pocztowego I Obwodu Śródmieście (ul. Szpitalna 4) nadrukowany litograficznie na niemieckim znaczku pocztowym Generalnego Gubernatorstwa z wizerunkiem Adolfa Hitlera wartości 24 groszy

Jerzy Mierzejewski Jacek

24 października 1941 - 5 sierpnia 1944

Niemiecki znaczek pocztowy Generalnego Gubernatorstwa z podobizną Adolfa Hitlera, w kolorze brązowokarminowym, o wartości 24 groszy, został wydany 24 października 1941 roku w Państwowej Drukarni w Wiedniu. Podczas powstania warszawskiego, 5 sierpnia 1944 roku, nastąpił jego polski przedruk, z wykorzystaniem farby granatowoczarnej, wykonany w Drukarni nr 3 Wojskowych Zakładów Wydawniczych przy ulicy Chmielnej 18 pod kierunkiem Jerzego Mierzejewskiego „Jacka” (1922–1987). Na znaczku znajduje się nadruk z wizerunkiem orła w koronie i napis w dwuwierszu: „POCZTA POWSTAŃCZA/W-wa, SIERPIEŃ 1944”. Ten typ znaczka doczekał się niewielkiego nakładu – wykonano tylko 294 sztuki. Następnie przeszedł przez komisję kontroli, w której wzięli udział między innymi: por. Kazimierz Gorzkowski „Andrzej Godziemba” (1899–1983), szef kolportażu Biura Informacji i Propagandy I Obwodu Armii Krajowej Śródmieście, i Piotr Suchan „Doktor Piotr” (1897–1966), kierownik Oddziału Śródmieście Poczty Polowej AK przy ulicy Szpitalnej 4.
Po zdobyciu gmachu Poczty Głównej przy placu Napoleona 2 sierpnia 1944 roku przez powstańców z Batalionu AK „Kiliński” odnaleziono niewielką liczbę znaczków pocztowych Generalnego Gubernatorstwa. Znalazły się one pod nadzorem mjr. Maksymiliana Broszkiewicza „Embicza” (1885–1971), szefa służby Poczt Polowych KG AK, który w porozumieniu z Komendą Okręgu Warszawskiego AK zainicjował ich przedruk. Tak „unarodowione” znaczki miały wejść do obiegu Poczty Polowej AK w powstaniu warszawskim.

Autor opisu: Julian Borkowski

 • Tytuł: Znaczek pocztowy Poczty Polowej AK z Oddziału Pocztowego I Obwodu Śródmieście (ul. Szpitalna 4) nadrukowany litograficznie na niemieckim znaczku pocztowym Generalnego Gubernatorstwa z wizerunkiem Adolfa Hitlera wartości 24 groszy
 • Autor: Jerzy Mierzejewski Jacek
 • Wytwórnia: Drukarnia nr 3 WZW, Poczta Polowa AK, Drukarnia Państwowa w Wiedniu
 • Czas powstania: 24 października 1941 - 5 sierpnia 1944
 • Miejsce powstania: Wiedeń, Warszawa
 • Technika: druk litograficzny, druk
 • Materiał: papier, klej
 • Wymiary: dzieło: wys. 3,2 cm, szer. 2,7 cm
 • Sygnatury: niesygnowany
 • Typ obiektu: Znaczek pocztowy
 • Numer inwentarza: MHW A/I/2307

Zespół Muzeum sukcesywnie opracowuje zbiory i stopniowo uzupełnia informacje o obiektach. Jeżeli jednak posiadasz dodatkową wiedzę na temat tego obiektu, prosimy, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mailowy kolekcje@muzeumwarszawy.pl.

Bibliografia

Zespół Muzeum sukcesywnie opracowuje zbiory i stopniowo uzupełnia informacje o obiektach. Jeżeli jednak posiadasz dodatkową wiedzę na temat tego obiektu, prosimy, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mailowy kolekcje@muzeumwarszawy.pl.