Dodano obiekt do kolekcji Dodano obiekt do kolekcji
Wróć Wróć

Portret Izabeli ks. Ogińskiej z Lasockich (1764-1852)

autorstwo nieznane

lata 1795 - 1800

Na wystawie Gabinet Portretów

  • Tytuł: Portret Izabeli ks. Ogińskiej z Lasockich (1764-1852)
  • Autor: autorstwo nieznane
  • Czas powstania: lata 1795 - 1800
  • Miejsce powstania: nieznane
  • Technika: olej
  • Materiał: płótno dublowane
  • Wymiary: dzieło: wys. 66,0 cm, szer. 56,0 cm; rama: wys. 100,0 cm, szer. 90,0 cm, głęb. 11,0 cm
  • Typ obiektu: obraz
  • Numer inwentarza: MHW 17133

Ten obiekt podlega ciągłemu procesowi opracowania i informacje o nim mogą zostać zaktualizowane jeżeli pojawią się nowe fakty badawcze. Jeżeli posiadasz dodatkową wiedzę na temat tego obiektu proszę skontaktuj się z nami pisząc na adres mailowy kolekcje@muzeumwarszawy.pl.

Sygnatury, napisy, inskrypcje

  • niesygnowany
    przed konserwacją na odwrocie widniał napis: z Lasockich | Księżna Ogińska

Udział w wystawach

  • "Rzeczy Warszawskie", Muzeum Warszawy, Warszawa, od 9 czerwca 2018, wystawa stała

Bibliografia

  • J.Mycielski, St. Wasylewski, Portrety polskie Elżbiety Vigee-Lebrun, Lwów/Poznań, 1928, s. 263, il. s. 97, 122, 263, poz 24. Portrety osobistości i mieszkańców Warszawy [katalog wystawy MHW] , Belgrad 1984, poz. kat. 20 DARY I DARCZYŃCY. Katalog wystawy jubileuszowej MHW. Praca zbiorowa, Warszawa 2006, poz. I/2 ,s. 26, il. s. 208 A. Ryszkiewicz, Les portraits de Mme Vigée-Lebrun, w: 'Bulletin du Musée National de Varsovie', vol. XX, 1979, no 1, s. 30, il. 10 . Ryszkiewicz A., Portrety polskie Madame Vigée-Lebrun. Stan badań, w: Nobile claret opvs. Studia z dziejów sztuki dedykowane Mieczysławowi Zlatowi, red. L. Kalinowski, Wrocław 1998, 279. Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 1, Województwa mińskie, mścisławskie, połockie, witebskie, Wrocław 1991, s. 18-21. Czernic-Żalińska W., Salon Sztuki 'Skarbiec' w Warszawie. Kalendarium działalności w latach 1940-1950, w: 'Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie', t. X, 1966,s. 481.

Ten obiekt podlega ciągłemu procesowi opracowania i informacje o nim mogą zostać zaktualizowane jeżeli pojawią się nowe fakty badawcze. Jeżeli posiadasz dodatkową wiedzę na temat tego obiektu proszę skontaktuj się z nami pisząc na adres mailowy kolekcje@muzeumwarszawy.pl.