Interpretacje

Fotografia

Wróć

"Zawodowcy", cykl portretów rzemieślników i kupców z warszawskiej Pragi

Estetyka fotografii Mikołaja Grynberga w odniesieniu do tradycji obrazowania człowieka przy pracy.

Dynamizm miasta, cz. II. Siła kolektywu

Prace budowlane w fotografii Edwarda Hartwiga - siła kolektywu jako czynnik rozwoju miasta,

Dynamizm miasta, cz. I. Estetyka konstrukcji

Industrialny wymiar przestrzeni miejskiej w fotografii Edwarda Hartwiga.

Geometria form fotografowanych

Modernistyczna Warszawa w fotografii Edwarda Hartwiga.

W głąb nocnego miasta

Próba przyjrzenia się fenomenowi nocnej metropolii w oparciu o fotografie Edwarda Hartwiga.

Typografia reklam

Murale, plakaty i neony lat 60.,70., i 80. XX w. w fotografii Edwarda Hartwiga.