Interpretacje

Zimowy wymiar miasta. Analiza na podstawie fotografii E. Hartwiga

Zima w mieście bywa zarówno podkreślana jak i marginalizowana. Autorka tekstu posiłkując się fotografiami Edwarda Hartwiga opowiada jak miasto funkcjonuje zimą.

Fabryki w Tarchominie - początki polskiego przemysłu chemicznego

Polski przemył chemiczny rodził się 200 lat temu we wsi Tarchomin – w miejscu, w którym dziś działają Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne.

Odbitki fotograficzne Edwarda Hartwiga w Muzeum Warszawy

Edward Hartwig fotografował Warszawę przez ponad 50 lat. Jak widział stolicę? Co go interesowało? Odpowiedzi udziela kolekcja licząca aż 1250 odbitek.

Stefan Starzyński – komisaryczny prezydent Warszawy w 1939 roku

Stefan Starzyński okazał się „mężem opatrznościowym” stolicy. Dzięki jego zarządzeniom i postawie po wybuchu wojny udało się opanować chaos w mieście.

"Zawodowcy", cykl portretów rzemieślników i kupców z warszawskiej Pragi

Estetyka fotografii Mikołaja Grynberga w odniesieniu do tradycji obrazowania człowieka przy pracy.

Edward Hartwig: miasto dynamiczne

Prace budowlane w fotografii Edwarda Hartwiga - siła kolektywu jako czynnik rozwoju miasta,

Edward Hartwig: estetyka konstrukcji

Warszawa w budowie i elementy infrastruktury technicznej w obiektywie Edwarda Hartwiga.

Geometria form fotografowanych

Modernistyczna Warszawa w fotografii Edwarda Hartwiga.

W głąb nocnego miasta

Próba przyjrzenia się fenomenowi nocnej metropolii w oparciu o fotografie Edwarda Hartwiga.