Interpretacje

Stefan Starzyński – komisaryczny prezydent Warszawy w 1939 roku

Stefan Starzyński okazał się „mężem opatrznościowym” stolicy. Dzięki jego zarządzeniom i postawie po wybuchu wojny udało się opanować chaos w mieście.

"Zawodowcy", cykl portretów rzemieślników i kupców z warszawskiej Pragi

Estetyka fotografii Mikołaja Grynberga w odniesieniu do tradycji obrazowania człowieka przy pracy.

Edward Hartwig: miasto dynamiczne

Prace budowlane w fotografii Edwarda Hartwiga - siła kolektywu jako czynnik rozwoju miasta,

Edward Hartwig: estetyka konstrukcji

Warszawa w budowie i elementy infrastruktury technicznej w obiektywie Edwarda Hartwiga.

Geometria form fotografowanych

Modernistyczna Warszawa w fotografii Edwarda Hartwiga.

W głąb nocnego miasta

Próba przyjrzenia się fenomenowi nocnej metropolii w oparciu o fotografie Edwarda Hartwiga.

Typografia reklam

Murale, plakaty i neony lat 60.,70., i 80. XX w. w fotografii Edwarda Hartwiga.

Mury obronne, powracający motyw fotografii Edwarda Hartwiga

Mury obronne Warszawy w pejzażu miasta i w kręgu zainteresowań artystów zaistniały ponownie pod koniec lat 30. XX wieku, stając się dla portretujących stolicę malarzy czy fotografów jednym z ulubionych motywów.

Krótka historia Warszawskiej Nike i nieznane zdjęcia Edwarda Hartwiga

Kontekst powstania pomnika i niemal surrealistyczne fotografie Hartwiga ukazujące prace montażowe.