Object added to collection Object added to collection
Back Back

Obligacja 7-ej pożyczki Miasta Warszawy na rubli sto z kuponami

autorstwo nieznane

1 października 1903 (14 października 1903 kalendarza juliańskiego)

Prezentowany dokument to obligacja numer 355 pierwszej serii pożyczki na kwotę w wysokości 3.000.000 rubli srebrem. W roku 1860 obligację wypuściło Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Opiewała na kwotę 500 franków francuskich (albo 125 rubli srebrem).

Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej powstało w 1838 roku, celem jego utworzenia była budowa pierwszej linii kolejowej na terenie Królestwa Polskiego. Miała ona łączyć Warszawą z terenami Galicji (częścią obecnego Sosnowca). Pierwszy odcinek został otwarty w 1848 roku (początek budowy to listopad 1844 roku), a ostatecznie miał liczyć 327 kilometrów.

Przedsiębiorstwo postanowiło zaciągnąć dużą pożyczkę, którą systematycznie planowało wykupywać (seriami). Pierwsza z nich obejmowała 19.200 obligacji. Oczywiście, emisja obligacji stanowiła możliwość inwestycji – Towarzystwo było zobowiązane do wykupywania takich obligacji w określonych odstępach czasu, w tym przypadku dwa razy w roku – 1 stycznia i 1 lipca. Wtedy każdy posiadacz takiej obligacji otrzymywał stosowne dywidendy, czyli konkretne zyski finansowe. Były to 3 ruble i 75 kopiejek.

Dokument podpisali dwaj członkowie Rady Zarządzającej Towarzystwa – członek delegowany T. Zieliński i kasjer główny (podpis nieczytelny).

Na rewersie znalazła się tabela ich umorzenia. Sam dokument jest trójjęzyczny – rosyjski, polski i niemiecki. Obligacja ma ubogą szatę graficzną – ornamenty w formie ramy roślinnej z herbem Imperium Rosyjskiego. Dodatkowo zostały tam umieszczone trzy pieczęcie tuszowe (w tym jedną z instytucji z Brabancji, a drugą z Holandii). Wytłoczono także pieczęć samego Towarzystwa.

Autor opisu: dr Rafał Radziwonka

 • Title: Obligacja 7-ej pożyczki Miasta Warszawy na rubli sto z kuponami
 • Artist: autorstwo nieznane
 • Manufacture: Magistrat m.st. Warszawy
 • Date: 1 października 1903 (14 października 1903 kalendarza juliańskiego)
 • Origin: Warsaw
 • Technique: print, colour print, rubber stamp
 • Material: paper, ink
 • Dimensions: work: height 29,1 cm, width 35,1 cm
 • Signatures: niesygnowany
 • Object type: obligacja, kupony
 • Inventory number: MHW A/I/4433/a-b

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.

References

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.