Object added to collection Object added to collection
Back Back

Obligacja IV-ej 4,5% Pożyczki Konwersyjnej m.st. Warszawy o wartości 66 złotych 50 groszy

autorstwo nieznane

1 czerwca 1931

Prezentowany dokument to nosząca numer 094412 obligacja IV. 4,5% Pożyczki Konwersyjnej m.st. Warszawy z 1926 roku.

Ta konkretna obligacja pochodzi z wypuszczonej 1 czerwca 1931 roku dodatkowej transzy. Opiewa na kwotę 66 złotych i 50 groszy.

Miasto stołeczne Warszawa systematycznie wypuszczało serię obligacji, które umożliwiały dofinansowanie inwestycji miejskich – budów, planowania i innych.

emisja dawała nabywcom szansę na inwestycje – miasto było zobowiązane do wykupywania takich obligacji w pewnych określonych odstępach czasu. W tym przypadku czyniło to dwa razy w roku – 2 stycznia i 1 lipca.

Wtedy każdy posiadacz takiej obligacji otrzymywał stosowne dywidendy, czyli konkretne zyski finansowe. Wynosiły one w tym przypadku 1 złoty i 50 groszy (łącznie 4,5% kwoty na rok). Okres wykupu obejmował lata 1925–1952.

Dokument podpisali dwaj wysocy urzędnicy miasta – prezydent Zygmunt Słomiński oraz niekreślony ze stanowiska urzędnik magistratu. Na rewersie znalazł się wyciąg z warunków wypuszczenia obligacji oraz plan jej umorzenia. Sam dokument był dwujęzyczny – polski i francuski. Obligacja ma bogatą szatę graficzną – ornamenty roślinne w formie ramki z herbem miasta – syreną, a także wizerunki ratusza (czyli Pałacu Jabłonowskich) i Teatru Wielkiego.

Co ciekawe, na dokumencie przystawiono znak francuski ze słowami VALEURS ETRANGERS / FRANCE / 1937, częściowo wtłoczony w papier.

Na sam koniec trzeba dodać, że do obligacji został dołączony talon z kuponami umożliwiającymi odbiór dywidend o numerach 27–52 (za lata 1939–1952). Dwa kupony (25 i 26) już odcięto.

Obligacja została wydrukowana w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW).


Autor opisu: dr Rafał Radziwonka

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.

References

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.