Object added to collection Object added to collection
Back Back

Odpis pisma skierowanego do Antoniego Olszewskiego

Stefan Starzyński

po 12 września 1939

W prezentowanym piśmie z 12 września 1939 roku Stefan Starzyński dziękował adresatowi Antoniemu Olszewskiemu za zaangażowanie się od 1 września 1939 roku w działania Wydziału Technicznego najpierw w ramach Zarządu Miasta, a od 8 września 1939 roku w ramach Komisariatu Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy. Wydział ten zajmował się bieżącymi naprawami i zabezpieczaniem wszelkich uszkodzeń wywołanych nalotami i działaniami artylerii niemieckiej: ulic, mostów, budynków, co uważane było za ważny czynnik obrony stolicy Polski. Wystawca prosił również o przekazanie podziękowań tym podwładnym, którzy zasłużyli się w tego rodzaju służbie.
W tym okresie każda z dzielnic Warszawy była przedmiotem zainteresowania Antoniego Olszewskiego – były objęte stałym monitoringiem i kompleksowym programem napraw uszkodzeń. Dyrektor zwrócił szczególną uwagę na obiekty użyteczności publicznej, jak mosty Poniatowskiego, Kierbedzia, kolejowy, dworce kolejowe, instalacje elektryczne, wodne, szpitale. Wszelkie zniszczenia miały być naprawiane w miarę możliwości przez służby miejskie, a także przez licznych ochotników. Do tego dochodziła sprawa obiektów o wartości narodowej, historycznej, których stanem interesował się Olszewski i jego współpracownicy.
Szczególnym testem były próby zabezpieczeń i napraw substancji miejskiej po 10 września 1939 roku – po „Krwawej niedzieli”, w czasie której Niemcy przeprowadzili 17 nalotów na miasto, bombardując między innymi Szpital Przemienienia Pańskiego na Pradze, warszawskie zoo i most kolejowy przy Cytadeli.
Pismo zostało zaopatrzone w pieczęć tuszową i podpisem nieznanej osoby potwierdzające zgodność odpisu z oryginałem. W 2018 roku dokument ten trafił do zbiorów Muzeum.

Autor opisu: Julian Borkowski

 • Title: Odpis pisma skierowanego do Antoniego Olszewskiego
 • Artist: Stefan Starzyński
 • Manufacture: Komisarz Cywilny przy Dowództwie Obrony Warszawy
 • Date: po 12 września 1939
 • Origin: Warsaw
 • Technique: print, typescript, manuscript, rubber stamp
 • Material: paper
 • Dimensions: work: height 29,5 cm, width 21 cm, format A4
 • Signatures: niesygnowany
  Odpis [prawy górny róg]
 • Object type: odpis
 • Inventory number: MHW A/V/3779

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.

References

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.