Object added to collection Object added to collection
Back Back

Signatures, marking, inscriptions

  • sygn. nadrukiem na rewersie u góry po lewej: Fot. Falkowski; pośrodku: Wyd. "Polskie Arch. Krajoznawcze" i "Światowid" Warszawa; i po lewej u dołu: W.Z.G. - Poznań

References

Articles