Object added to collection Object added to collection
Back Back

Signatures, marking, inscriptions

  • sygn. nadrukiem na rewersie pośrodku: Zdjęcia z teki K. Wojutyńskiego - Warszawa.

References