Object added to collection Object added to collection
Back Back

Butla gliniana

XVII w.

Ceramiczna, polewana od wewnątrz butelka to jedno z naczyń, które pojawia się w materiale archeologicznym z XVII i pierwszej połowy XVIII stulecia, pozyskiwanym na terenie Warszawy. W zbiorach Muzeum znajduje się sześć całkowicie lub niemal całkowicie zachowanych przykładów tego rodzaju butli, różniących się od siebie głównie pojemnością. Większość z nich, bo aż cztery, pochodzi z terenu podwórza kamienic rynkowych nr 28 i 30, określanego w archiwalnej dokumentacji jako „X stanowisko badawcze Komisji Badań Dawnej Warszawy”. Przypuszcza się, że butelki wzorowane były na importowanych z obszaru Niemiec wyrobach kamionkowych z tego samego okresu. Wykorzystywano je, prawdopodobnie jak większość dawnych naczyń, do różnorodnych celów. Zapewne nieprzypadkowo ich występowanie zbiega się w czasie z epoką, w której butelki wykonane ze szkła wciąż stanowiły w Warszawie dużą rzadkość i dostępne były raczej nielicznym mieszkańcom.

Mała butla ceramiczna o krótkiej szyjce zakończonej pogrubionym, wychylonym na zewnątrz wylewem i silnie baniastym brzuścem. U nasady brzuśca pięć dookolnych żłobków. Butla na powierzchni zewnętrznej górą polewana, polewa barwy żółtozielonej. Dno płaskie. Glina ceglasta.

  • Title: Butla gliniana
  • Manufacture: Wytwórnia nieznana
  • Date: XVII w.
  • Origin: Poland
  • Technique: turning on potter’s wheel, firing
  • Material: redware, green slip
  • Dimensions: work: diam. 3,1 cm; whole: height 11,6 cm
  • Signatures: niesygnowana
  • Object type: butelka
  • Inventory number: MHW/Dz.A/ZW/192

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.

References

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.