Object added to collection Object added to collection
Back Back

Rynek Mariensztacki od strony Trasy W-Z

autorstwo nieznane

między 1949 - 1950

This object is under a continuous compilation process and information about it may be updated as new research facts become available. If you have additional knowledge about this facility, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.

Signatures, marking, inscriptions

  • sygn. nadrukiem na rewersie u góry po lewej: fot. L. Jabrzemski; pośrodku: POLSKIE TOWARZYSTWO KRAJOZNAWCZE i znakeim wydawcy u góry; oraz u dołu po lewej: Wklesłodruk RSW "Prasa" Warszawa

References

This object is under a continuous compilation process and information about it may be updated as new research facts become available. If you have additional knowledge about this facility, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.