Object added to collection Object added to collection
Back Back

Widok Warszawy od strony Powiśla

autorstwo nieznane

ok. 1844

On view Gabinet Widoków Warszawy

Obraz przedstawia ogólny widok części Powiśla od zbiegu ulic Leszczyńskiej i Dobrej w kierunku północnym, wraz z Wisłą i częścią brzegu praskiego. W głębi, z lewej strony, znajdują się zabudowania kościoła św. Anny i Zamku Królewskiego, z prawej zaś widać most łyżwowy na przedłużeniu ulicy Bednarskiej. Na obrazie doskonale widoczne jest nieuregulowane jeszcze nabrzeże Wisły z piaszczystymi plażami, drewnianą zabudową mieszkalną oraz niewielkimi łodziami i żaglowcem zamykającym kompozycję z prawej strony. W XIX wieku Powiśle zamieszkiwali przede wszystkim ubodzy, niewykwalifikowani robotnicy, piaskarze (osoby zajmujące się wydobywaniem piasku z dna rzeki) oraz rybacy i bednarze.

W kolekcji Muzeum Warszawy znajduje się prawie identyczny obraz (MHW 271). Różnice widać tylko w dwóch szczegółach: na prezentowanym obrazie na środku Wisły, w oddali widoczna jest nieobecna na drugim płótnie żaglówka. Nie występuje tu również widoczny w drugiej kompozycji budynek przy moście na lewym brzegu.

Autorka opisu: Zofia Rojek

 • Title: Widok Warszawy od strony Powiśla
 • Artist: autorstwo nieznane
 • Date: ok. 1844
 • Origin: Warsaw
 • Technique: oil
 • Material: doubled canvas
 • Dimensions: work: height 66 cm, width 90 cm; frame: height 87 cm, width 107 cm
 • Signatures: niesygnowany
 • Object type: obraz
 • Inventory number: MHW 16723

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.

References

 • Sroczyńska K., Jaworska J., Widoki Zamku Królewskiego w Warszawie. Materiały ikonograficzne w malarstwie rysunu i grafice (1581-1939), Warszawa 1985, poz. 88, s. 149 (il. egz. nr inw. MHW 271]; Kobielski D., Widoki dawnej Warszawy, Warszawa 1984, poz. 73;

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.