Object added to collection Object added to collection
Back Back

Butelka kamionkowa z uchem

autorstwo nieznane

między 1836 a 1866

Prezentowany obiekt to przykład butli kamionkowych służących w XIX wieku do przewozu wody mineralnej z Niederselters, miasta położonego w południowych Niemczech, w którym biły źródła wody mineralnej.

Na butelce znajduje się wyciskana w cieście (odciskana stemplem na niewypalonym naczyniu) sygnatura wskazująca, że wewnątrz znajdowała się pierwotnie woda sodowa ze źródła numer 3 w Selters. Inne oznaczenia znajdujące się na sygnaturze pozwalają datować znalezisko na lata między 1836 a 1866 rokiem.

Ujęcie w Selters było jednym z najbardziej znanych i jednocześnie najstarszych źródeł wody mineralnej w Europie. Woda selcerska została zaliczona przez księdza Krzysztofa Kluka, przyrodnika, który w 1781 roku wydał 2-tomowy podręcznik geologii i mineralogii pt. Rzeczy kopalnych osobliwie zdatniejszych szukanie, poznanie i zażycie, do kwaśnic ługowych. Tak ją opisywał w swym podręczniku Acidula alcalina, maią w sobie znaczną ługowatość albo zawsze trwałą, albo mniey więcey się umnieyszaiącą. Jedne nie są niczym pomieszane, iak Wody Zelcerskie. Wód zdrowotnych w Selters poszukiwano jeszcze w czasach starożytnych, a nazwa miejscowości pochodzi od dwóch starogermańskich szczepów: Salt (sól) oraz ris (wzbijać się), co miało oznaczać bulgoczące źródła.

Autorka opisu: Ewelina Więcek-Bonowska

 • Title: Butelka kamionkowa z uchem
 • Artist: autorstwo nieznane
 • Date: między 1836 a 1866
 • Origin: Niemcy
 • Technique: w formie, turning on potter’s wheel, glazing, firing
 • Material: nieorganiczny, clay, glina wysokokrzemowa
 • Dimensions: work: diam. 2,2-3 cm (wylewu); 7,8 cm (dna); whole: height 21,5 cm
 • Signatures: niesygnowany
 • Object type: ceramika, ceramika naczyniowa
 • Inventory number: MHW 2869/AW
 • Name and number of the archaeological site: Warszawa, Pałac Saski - MW/ST/297; nr Peli 563
 • Spatial division: strefa BN, pomieszczenie BN5, poziom V

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.

References

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.