Object added to collection Object added to collection
Back Back

Akcja na okaziciela Towarzystwa Przemysłu Metalowego K. Rudzki i Spółka. Spółka akcyjna w Warszawie

autorstwo nieznane

1926

Prezentowany dokument to akcja na okaziciela wypuszczona w 1926 roku przez Towarzystwo Przemysłu Metalowego K. Rudzki i Spółka. Spółka akcyjna w Warszawie o wartości nominalnej 50 złotych.

Było to przedsiębiorstwo inżynieryjne, produkcyjne i budowlane. Zostało założone w 1858 roku. Miało swoją centralę w Warszawie, a fabrykę Mińsku Mazowieckim. Koncentrowało się na budowie mostów, stając się jednym z największych przedsiębiorstw budujących takie konstrukcje w Europie Środkowo-Wschodniej.

Właśnie ta firma odpowiadała za budowę mostów: Poniatowskiego w Warszawie (w 1914 roku), w Chabarowsku w Rosji (w 1916 roku – przez długi okres czasu najdłuższy most w Europie i Azji) czy Maurzycach koło Łowicza w 1927 roku (pierwszy spawany most drogowy na świecie).

Na dokumencie znalazła się informacja o wartości kapitału zakładu firmy – 4.320.000 złotych. Podpisali go członkowie zarządu (dziewięciu), buchalter i kasjer. Sam dokument przygotowano w trzech językach – polskim, francuskim i angielskim. Ma on skromną szatę graficzną – ornamenty roślinne w formie ramki z czterema ozdobnikami na rogach. Znalazły się na nim dwie pieczęcie tuszowe – jedna firmowa, a druga potwierdzająca rejestrację akcji 3 lutego 1947 roku – celem odebrania zainwestowanych pieniędzy. Akcja została wydana w Zakładach Graficznych E. Dra K. Koziańskich w Warszawie.

Przy dokumencie brakuje arkuszu kuponowego.

Autor opisu: dr Rafał Radziwonka

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.

References

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.