Object added to collection Object added to collection
Back Back

Karta żywnościowa dla ludności miasta stołecznego Warszawy

autorstwo nieznane

przed 13 listopada 1916

On view Gabinet Syren Warszawskich

Prezentowana karta zaopatrzeniowa na żywność – na chleb, cukier i ziemniaki – pochodzi z czasu I wojny światowej. Była ważna od 13 do 16 listopada 1916 roku. Wydała ją Komisja Rozdziału Mąki i Chleba Magistratu Stołecznego Miasta Warszawy – instytucja odpowiedzialna za aprowizację mieszkańców stolicy w czasie tego konfliktu zbrojnego.

Karta wydrukowana została w poważanej wytwórni – Zakładzie Litograficznym Bolesława Wirtza (istniejącym w latach 1896–1944 przy ulicy Długiej 20). Został na niej umieszczany wizerunek kościoła p.w. św. Anny na Krakowskim Przedmieściu.

Karta składa się z trzech części: zestawu osiemnastu odcinków (na każdym znalazła się syrena w kartuszu herbowym). Upoważniały one posiadacza do pobrania 0,25 funta chleba (125 g). Był też talon na 12,75 łuta cukru (161,4 g). Na karcie znalazł się również fragment z litografią świątyni, numerem okresu (tu 29.) i przedziałem czasowym. Była też część z talonem na 18 funtów ziemniaków (9 kg), dwoma talonami na 0,25 funta chleba (125 g) i 1,25 funta chleba (125 g) lub funt mąki (0,5 kg).

Aby podkreślić, że Warszawa była w tym czasie okupowana przez wojska niemieckie, omawiany dokument wytworzono w dwóch językach – polskim i niemieckim. Na dokumencie znalazła się także pieczęć tuszowa Sekretariatu Wydawania Kart Komisji Rozdziału Mąki i Chleba dla m. Warszawy. Uwierzytelniała ona dodatkowo tę kartę żywnościową.

Autor opisu: dr Rafał Radziwonka

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.

References

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.