Object added to collection Object added to collection
Back Back

Urbs Warsavia Sedes Regum Poloniae (...) [Miasto Warszawa siedziba Królów Polski (...)], ok. 1:4000

Erik Jönson Dahlbergh, Samuel Pufendorf

1696, 1697 lub 1729

Tytuł pełny:
"Urbs Warsavia Sedes Regum Poloniæ ordinaria eo statu repræsentata quo à S.R.M. Sueciæ d[ie]. 30. Aug[usti] An.o occupabatur” [Miasto Warszawa siedziba Królów Polski faktycznie w takim stanie pokazana, w jakim przez Najjaśniejszy Królewski Majestat Szwecji dnia 30 sierpnia 1655 roku była zajęta]
Plan opublikowany w:
Samuel Pufendorf, „De rebus a Carolo Gustavo Sueciæ rege gestis commentariorum libri septem, elegantissimis tabulis æneis exornati, com triplici indice” z 1696 lub 1729 roku, albo w wersji niemieckiej lub francuskiej z 1697 roku,

 • Title: Urbs Warsavia Sedes Regum Poloniae (...) [Miasto Warszawa siedziba Królów Polski (...)], ok. 1:4000
 • Artist: Erik Jönson Dahlbergh, Samuel Pufendorf
 • Manufacture: Christoph Riegel
 • Date: 1696, 1697 lub 1729
 • Origin: Norymberga
 • Technique: chalcography
 • Material: paper
 • Dimensions: work: height 25,8 cm, width 31,7 cm; sheet: height 34,7 cm, width 41,6 cm
 • Signatures: niesygnowany
 • Object type: mapa luźna
 • Inventory number: MHW 20105

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.

References

 • Heyduk B., Dahlbergh w Polsce. Dziennik i ryciny szwedzkie z dziejów 'Potopu' 1656-1657, Wrocław 1971; Weszpiński Paweł E., Bartoszewicz Agnieszka, Plan Warszawy 1655 Erika Dahlberga, Muzeum Warszawy, Warszawa 2020; Kosacka Daniela, Plany Warszawy XVII i XVIII w. w zbiorach polskich. Katalog, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 1979; Niewodniczański Tomasz, Imago Poloniae: dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego, Warszawa 2002; Wardzińska Krystyna, Dawne widoki Warszawy. Katalog rycin z XVIII-XIX wieku wzorowanych na widokach Warszawy E. J. Dahlberga, Warszawa 1958; Krawczuk Wojciech (red.), Samuel Pufendorf, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa króla Szwecji przetłumaczył, opracował, wstępem opatrzył Wojciech Krawczuk, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2012.

The Museum team continuously develops the collection and updates the information about the objects. If you have additional knowledge about this object, please contact us by writing to the following e-mail address: kolekcje@muzeumwarszawy.pl.