Object added to collection Object added to collection
Back Back

Signatures, marking, inscriptions

  • sygn. stemplem na rewersie: Fot. Zdzisław Marcinkowski | WARSZAWA | prawo reprodukcji zastrzeżone

References