Object added to collection Object added to collection
Back Back

Fotografia z powstania warszawskiego przedstawiająca zniszczenia zabudowy przy placu Napoleona. Ujęcie spod kamienicy nr 2 w kierunku północno-wschodnim. Na pierwszy planie po lewej zniszczony wóz, po prawej skrzynia, na drugim planie kikuty drzew. W tle kamienica nr 6, wylot ulicy Wareckiej i fragment budynku Poczty Głównej. Piotr Głogowski

References