April 29, 2022 | Blanka Melania Ciężka

Kolekcje Muzeum Warszawy inspirują

Projekt strojów Wiktorii Gajowiak

Zbiory Muzeum Warszawy posłużyły jako inspiracja twórcza prac dyplomowych w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Tegoroczni absolwenci pod kierunkiem Zuzanny Krasuskiej, koordynatorki Pracowni Aranżacji Wnętrz, na portalu Kolekcje znaleźli inspiracje zarówno wizualne, jak i tematyczne oraz koncepcyjne do stworzenia projektów przestrzeni wystawienniczych, scenografii teatralnej i aranżacji wnętrz.

Projekty przestrzeni wystaw czasowych
W dwóch projektach – Klaudii Bakuły i Sary Karpińskiej – głównymi ideami wystawy czasowej zdają się zarówno chęć odtworzenia atmosfery dawnej Warszawy, jak i koncentracja na stylistyce pojedynczych obiektów ze zbiorów muzeum. Autorki w projektach plastycznych wykorzystują odpowiednio przedmioty reklamowe firm warszawskich z międzywojnia i zegary warszawskie, budując w ten sposób klimat aranżacji. Aranżacja wystawy zegarów ma historyzujący, nostalgiczny charakter. Przedmioty reklamowe z międzywojnia zaprezentowane są w przestrzeni wypełnionej różową poświatą.
 

Zdjęcie z makiety projektu Sary Karpińskiej

Zdjęcie z makiety projektu Sary Karpińskiej

Zdjęcie z makiety projektu Klaudii Bakuły

Zdjęcie z makiety projektu Klaudii Bakuły

Kolejny projekt to propozycja wystawy o narracji historycznej, pokazującej historię murali warszawskich. Przemiany stylistyczne w obrębie tego medium autorka projektu, Oliwia Kuptel, prezentuje za pomocą fotografii autorstwa Edwarda Hartwiga. Minimalistyczna aranżacja przestrzeni jest dobrym kontrapunktem dla wyrazistych prac polskiego fotografa, obrazów w obrazie, przedstawiających reklamy naścienne.

Zdjęcie z makiety projektu Oliwii Kuptel

Zdjęcie z makiety projektu Oliwii Kuptel

Zdjęcie z makiety projektu Oliwii Kuptel

Zdjęcie z makiety projektu Oliwii Kuptel

Ostatnią z propozycji wystawienniczych jest projekt Radosława Łopatowskiego. Ta koncepcja wystawy metaforycznej, bazującej na idei szklanych domów, zestawia ze sobą obiekty ze zbiorów Muzeum Warszawy pochodzące z dwóch okresów: dwudziestolecia międzywojennego oraz lat drugiej wojny światowej. Każda z grup obiektów zdaje się funkcjonować na wystawie jako symbol dwóch opozycyjnych światów. Obrazom ludzi i architektury żyjącego miasta autor przeciwstawia niepokojące i symboliczne obrazy zniszczenia.

Zdjęcie z makiety projektu Radosława Łopatowskiego

Zdjęcie z makiety projektu Radosława Łopatowskiego

Zdjęcie z makiety projektu Radosława Łopatowskiego

Zdjęcie z makiety projektu Radosława Łopatowskiego

Scenografie teatralne
Wśród prac pojawiły się trzy projekty scenografii teatralnej. Martyna Miszczyszyn proponuje scenografię do przedstawienia opowiadającego alternatywną historię Warszawy początku XX wieku. Autorkę do stworzenia opartego na grze światła i cienia projektu plastycznego, stanowiącego tło dla tajemniczych przygód bohaterów, zainspirowały zarówno fotografie architektury, jak i przedmioty farmaceutyczne czy broń.

Zdjęcie z makiety projektu Martyny Miszczyszyn

Zdjęcie z makiety projektu Martyny Miszczyszyn

Zdjęcie z makiety projektu Martyny Miszczyszyn

Zdjęcie z makiety projektu Martyny Miszczyszyn

Scenografię do słynnego Tanga Sławomira Mrożka zaprojektowała Wiktoria Gajowiak. Autorka, zainspirowawszy się w projektach kostiumów scenicznych kolekcją ubiorów Muzeum Warszawy, osadza akcję sztuki w realiach mieszczańskiej stolicy, choć sama przestrzeń teatralna pozostaje w projekcie ahistoryczna, o silnie symbolicznym wydźwięku.

Zdjęcia z makiety projektu Wiktorii Gajowiak

Zdjęcia z makiety projektu Wiktorii Gajowiak

Projekt strojów Wiktorii Gajowiak

Projekt strojów Wiktorii Gajowiak

Tematem projektu scenografii Kingi Żochowskiej jest powstanie warszawskie. Autorka sięga po inspiracje ze zbiorów Muzeum Warszawy, projektując przestrzeń akcentowaną przez dramatyczny światłocień. Głównym elementem jest nawiązujący do ikonicznej fotografii Sylwestra „Krisa” Brauna motyw wybuchu pocisku na gmachu Prudential, ważne są także kostiumy inspirowane pamiątkami historycznymi ze zbiorów Muzeum

Zdjęcie z makiety projektu Kingi Żochowskiej

Zdjęcie z makiety projektu Kingi Żochowskiej

Projekty Kingi Żochowskiej

Projekty Kingi Żochowskiej

Architektura wnętrz
Kolekcje Muzeum Warszawy posłużyły Magdalenie Śliwie jako baza trendów stylistycznych przy realizacji projektu aranżacji wnętrz warszawskiego hotelu butikowego. Autorka koncepcji szukała inspiracji w fotografiach, rzemiośle i ubiorach ze zbiorów muzeum i odnalazła motywy klasycystyczne i artdecowskie
 

Wizualizacja projektu Magdaleny Śliwy

Wizualizacja projektu Magdaleny Śliwy

Wizualizacja projektu Magdaleny Śliwy

Wizualizacja projektu Magdaleny Śliwy

Tekst: Blanka Melania Ciężka