Interpretations

miasto industrialne

Back

Dynamizm miasta, cz. II. Siła kolektywu

Prace budowlane w fotografii Edwarda Hartwiga - siła kolektywu jako czynnik rozwoju miasta,

Dynamizm miasta, cz. I. Estetyka konstrukcji

Industrialny wymiar przestrzeni miejskiej w fotografii Edwarda Hartwiga.