Interpretations

Fotografia

Back

Zimowy wymiar miasta. Analiza na podstawie fotografii E. Hartwiga

Zima w mieście bywa zarówno podkreślana jak i marginalizowana. Autorka tekstu posiłkując się fotografiami Edwarda Hartwiga opowiada jak miasto funkcjonuje zimą.

Odbitki fotograficzne Edwarda Hartwiga w Muzeum Warszawy

Edward Hartwig fotografował Warszawę przez ponad 50 lat. Jak widział stolicę? Co go interesowało? Odpowiedzi udziela kolekcja licząca aż 1250 odbitek.

"Zawodowcy", cykl portretów rzemieślników i kupców z warszawskiej Pragi

Estetyka fotografii Mikołaja Grynberga w odniesieniu do tradycji obrazowania człowieka przy pracy.

Edward Hartwig: The Dynamic City

Construction works in Edward Hartwig’s photography. The power of the collective as a component in city development

Edward Hartwig: The Aesthetic of Construction

Warsaw under construction and technical infrastructure elements through the lens of Edward Hartwig.

Photography and the geometry of form

The Modernist Warsaw in Edward Hartwig’s Photography.

W głąb nocnego miasta

Próba przyjrzenia się fenomenowi nocnej metropolii w oparciu o fotografie Edwarda Hartwiga.

Typography in Advertising

Murals, posters, and neon signs of the 1960s, 1970s, and 1980s in Edward Hartwig’s photography.

Mury obronne, powracający motyw fotografii Edwarda Hartwiga

Mury obronne Warszawy w pejzażu miasta i w kręgu zainteresowań artystów zaistniały ponownie pod koniec lat 30. XX wieku, stając się dla portretujących stolicę malarzy czy fotografów jednym z ulubionych motywów.