Interpretations

Filozofia

Back

Przedmioty po japońsku: historia wabi -sabi

Źródła estetyki wabi-sabi i jej znaczenie w kulturze Japonii.