Interpretations

Estetyka

Back

Photography and the geometry of form

The Modernist Warsaw in Edward Hartwig’s Photography.

Typography in Advertising

Murals, posters, and neon signs of the 1960s, 1970s, and 1980s in Edward Hartwig’s photography.

Przedmioty po japońsku: natura materiału

Aspekt technologiczny, walory użytkowe i sposoby wykorzystania naturalnych materiałów: lnu, bawełny, drewna, metalu i gliny.

Przedmioty po japońsku: historia wabi -sabi

Źródła estetyki wabi-sabi i jej znaczenie w kulturze Japonii.

Przedmioty po japońsku: analiza estetyczna

Przedmioty życia codziennego w perspektywie japońskiej myśli estetycznej.