Interpretations

Stefan Starzyński – komisaryczny prezydent Warszawy w 1939 roku

Stefan Starzyński okazał się „mężem opatrznościowym” stolicy. Dzięki jego zarządzeniom i postawie po wybuchu wojny udało się opanować chaos w mieście.

"Zawodowcy", cykl portretów rzemieślników i kupców z warszawskiej Pragi

Estetyka fotografii Mikołaja Grynberga w odniesieniu do tradycji obrazowania człowieka przy pracy.

Edward Hartwig: miasto dynamiczne

Prace budowlane w fotografii Edwarda Hartwiga - siła kolektywu jako czynnik rozwoju miasta,

Edward Hartwig: estetyka konstrukcji

Warszawa w budowie i elementy infrastruktury technicznej w obiektywie Edwarda Hartwiga.

Geometria form fotografowanych

Modernistyczna Warszawa w fotografii Edwarda Hartwiga.

W głąb nocnego miasta

Próba przyjrzenia się fenomenowi nocnej metropolii w oparciu o fotografie Edwarda Hartwiga.

Typografia reklam

Murale, plakaty i neony lat 60.,70., i 80. XX w. w fotografii Edwarda Hartwiga.

Przedmioty po japońsku: natura materiału

Aspekt technologiczny, walory użytkowe i sposoby wykorzystania naturalnych materiałów: lnu, bawełny, drewna, metalu i gliny.

Przedmioty po japońsku: historia wabi -sabi

Źródła estetyki wabi-sabi i jej znaczenie w kulturze Japonii.