City from A to Z

Aleksander Roszkowski (1906–1978) był absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej, którą ukończył w 1931 roku. Z zawodu ekonomista, z zamiłowania filatelista i numizmatyk. 

W latach 1935–1939 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, a po wojnie w administracji państwowej, m.in. pełniąc funkcję naczelnika departamentu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego. W życiu pozazawodowym miał ugruntowaną pozycję w środowisku kolekcjonerów, świadczą o tym nagrody uzyskane m.in. za uczestnictwo w 1955 roku w VI Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej w Poznaniu. Otrzymał tam pamiątkową plakietkę. Za zasiadanie w jury w dniach 3–11 września 1960 roku podczas Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie został nagrodzony okolicznościowym medalem. Roszkowski brał także aktywny udział w zorganizowaniu Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej w Pradze 2 września 1962 roku. Dwa lata później, w maju 1964 roku, na VIII Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej został nagrodzony, wspólnie ze Stanisławem Adamskim, medalem Polskiego Związku Filatelistów (PZF) za przedstawioną pracę: Die Währungsreform in der Volksrepublik Polen (Reforma walutowa w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej). Z okazji tysiąclecia państwa polskiego w październiku 1966 roku otrzymał od tej samej organizacji okolicznościowy medal za udział w jury podczas wystawy filatelistycznej. Był zaangażowany przy organizacji obchodów 75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce w 1968 roku, za którą również otrzymał od związku wyróżnienie. W 1975 roku za zasługi dla rozwoju polskiej filatelistyki został nagrodzony przez PZF medalem 25 lat Polskiego Związku Filatelistycznego w PRL. Za działalność państwową był odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1955) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1959). 

Tekst: Julian Borkowski        

Read less