City from A to Z

Apteka Królewska w Warszawie znajdowała się przy Zamku Królewskim, tuż przy dzisiejszym placu Zamkowym, opodal Bramy Krakowskiej (dziś nieistniejącej, a zlokalizowanej koło zrekonstruowanego mostu gotyckiego). W tym miejscu istniała od lat 30. XVI wieku do rozbiórki w 1818 roku.

Pierwsza zachowana wzmianka o istnieniu apteki „zamkowej” pochodzi dopiero z 1619 roku. Jej powstanie wiąże się z działalnością Baltazara Smosarskiego, alchemika i lekarza nadwornego króla Zygmunta Starego oraz jego syna Zygmunta Augusta. Stworzona przez niego pracownia alchemiczna utożsamiana jest z opisywaną Apteką Królewską. Aptekarze królewscy mieli przywilej dostarczania na dwór leków i innych produktów sprzedawanych ówcześnie w aptekach, na przykład win. Oprócz zaopatrywania króla i jego świty sprzedawali również swoje towary ludności Warszawy.

Apteka wraz z laboratorium funkcjonowała przy Zamku Królewskim aż do 1818 roku, kiedy to została rozebrana wraz z innymi zabudowaniami zlokalizowanymi między dawną siedzibą władcy a Starym Miastem. Działania te miały na celu utworzenie placu, który dziś znany jest pod mianem placu Zamkowego. 

 

Read more

Apteka Królewska w Warszawie znajdowała się przy Zamku Królewskim, tuż przy dzisiejszym placu Zamkowym, opodal Bramy Krakowskiej (dziś nieistniejącej, a zlokalizowanej koło zrekonstruowanego mostu gotyckiego). W tym miejscu istniała od lat 30. XVI wieku do rozbiórki w 1818 roku.

Pierwsza zachowana wzmianka o istnieniu apteki „zamkowej” pochodzi dopiero z 1619 roku. Jej powstanie wiąże się z działalnością Baltazara Smosarskiego, alchemika i lekarza nadwornego króla Zygmunta Starego oraz jego syna Zygmunta Augusta. Stworzona przez niego pracownia alchemiczna utożsamiana jest z opisywaną Apteką Królewską. Aptekarze królewscy mieli przywilej dostarczania na dwór leków i innych produktów sprzedawanych ówcześnie w aptekach, na przykład win. Oprócz zaopatrywania króla i jego świty sprzedawali również swoje towary ludności Warszawy.

Apteka wraz z laboratorium funkcjonowała przy Zamku Królewskim aż do 1818 roku, kiedy to została rozebrana wraz z innymi zabudowaniami zlokalizowanymi między dawną siedzibą władcy a Starym Miastem. Działania te miały na celu utworzenie placu, który dziś znany jest pod mianem placu Zamkowego. 

Po rozbiórce Apteka Królewska została przeniesiona do budynku rządowego na rogu Rynku Starego Miasta i ulicy Jezuickiej, o czym informował na łamach „Gazety Warszawskiej” ówczesny aptekarz – Jan Gajewski: „[…] uwiadamia Prześwietną Publiczność, iż otworzywszy Aptekę dawniey w Zamku Jego Ces. Król. Mości exystującą, a teraz w gmachu Poiezuickim Rządowym urządzoną […]”. Po przeniesieniu apteka działała nadal pod tą samą nazwą.

Tekst: Ewelina Więcek-Bonowska

Bibliografia:
„Gazeta Warszawska”, 1819, nr. 2, s. 40.
K. Wenda, Apteka na zamku warszawskim i aptekarze królewscy. Kartka z dziejów Warszawy, Warszawa 1917.
E. Więcek, Butelki kamionkowe znalezione na terenie Apteki Królewskiej w Warszawie, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2017, nr 3, s. 331–342.
M. Więcek, Materiał szklany z zakresu archeologii farmacji z Apteki Królewskiej oraz terenu placu Zamkowego, w: Archeologia dawnej Warszawy. Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977–1983, red. pracownicy Działu Archeologicznego Muzeum Warszawy, Warszawa 2017.

 

Read less